You are hereNapsugár Munkaerő-közvetítő Iroda projekt bemutatása

Napsugár Munkaerő-közvetítő Iroda projekt bemutatása

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/munkaero/modules/upload/upload.module on line 281.

A TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0038 Napsugár Munkaerő-közvetítő Iroda projekt keretében a Mécses Egyesület eddigi szolgáltatásai mellé egy új alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást hoz létre a megváltozott munkaképességű emberek számára. Új szolgáltatási pont létesítése, melynek neve: Napsugár Munkaerő-közvetítő Iroda. Olyan teljes személyi- és technikai feltételrendszerrel kialakított ügyfélteres iroda beindítása, amely Békés megye északi részén biztosítja számukra a hatékony és komplex foglalkoztatási rehabilitációt, nyílt munkaerő-piaci elhelyezést.

Projekt indokoltsága

Európában a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási aránya 50%, ezzel szemben Magyarországon 23%.
Békés megyében ez az arány 10% körül mozog. A települések többségén 4-5%. Van több olyan település ahol egyáltalán nincs lehetőségük elhelyezkedni. Magyarországon 938000 megváltozott munkaképességű ember él, akiket egészségi állapotuk megakadályoz vagy nehezíti őket a munkavállalásban, Békés megyében számuk 50000 körül mozog. Békés megyében támogatott foglalkoztatási forma csak Békéscsabán található: a 4M Béthel Alapítványnál. Azonban ők a megyeszékhely környékét látják el, a . Békés távolabbi részén lévő településeket már nem. Akkreditált foglalkoztatók találhatók több településen: Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Orosháza, Gyula. A nagyobb városokban. Ők összességében 2000 főnek adnak körülbelül munkát. De a legjelentősebb foglalkoztatási formát a szociális intézmények által működtetett intézményi foglalkoztatás adja a fogyatékos emberek számára. Ezen belül is a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban van több, mint 3000 ember foglalkoztatva. Ezt a foglalkoztatási formát a jogszabály 2013. január 1-től felszámolja, és ezen emberek foglalkoztatását a nyílt és akkreditált foglalkoztatókban tervezi tovább. Ezért nagy szükség van olyan szolgáltatási pont létrehozására, amely a hirtelen fellépő változásra kialakuló feszültség kezelését, hiányokat és megoldatlan problémákat felvállalja és a megváltozott munkaképességű emberekkel személyes találkozáson keresztül megtalálja a számára lehetséges munkahelyet. Felméri képességeit és segíti elhelyezkedését.
Szükség van a munkaerő-piaci szolgáltatók és szakmai támogató hálózatok, a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatását segítő szervezetek és a védett foglalkoztatók által foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységek összehangolására, közös szakmai munkájára, hogy segítsék ennek a célcsoportnak a nyílt munkaerő-piaci integrációját. A szolgáltatási pont ezt a szükségletet elégítené ki.

Szakmai tartalom

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások

 1. Kapcsolat felvétel – bevonás:vállalt létszám 200 fő
  tevékenység: Információszerzés, Kapcsolatfelvétel/tájékoztatás
  Kapcsolattartás
  Célja a rövid, kölcsönös tájékozódás a szolgáltatásról és a jelentkezőről egyaránt. al felkínált lehetőségeket. A tevékenységet a négy foglalkoztatási tanácsadó látja el.
 2. Komplex munka- és pályaalkalmassági felmérés vállalt létszám 100 fő
  tevékenység: interjú, gyógypedagógiai felmérés, foglalkoztathatósági képesség felmérése
  Pszichológiai tesztek felvétele
  Pszichológiai felmérés tevékenység: Célja a tényleges képességstruktúra megismerése, erősségek és gyengeségek meghatározása, képességprofilhoz illeszkedő munkakörök kijelölése.. A tesztek készítésében a gyógypedagógus mellett külső mérő szakemberek is megbízásra kerülnek.
 3. Egyéni munkavállalói terv készítés vállalt létszám: 100 fő
  Feladat: Egyéni fejlesztési/rehabilitációs terv
  Komplex felmérés alapján egyéni munkavállalási terv meghatározása, rögzítése írásban, mely tartalmazza a konkrét célokat, feladatokat, felelősségeket mindenki számára.
  Előzetes stratégiai és karrierterv összeállítása team megbeszélés keretében. A feladatot a négy foglalkoztatás segítő és a gyógypedagógus állítja össze a kliens bevonásával.
 4. Mentális gondozás, munkapróba vállalt létszám: 80 fő. Tevékenység: Felkészítés a munkavállalásra
  Célja a munkára kész állapot kialakítása és elérése. Egyéni munkavállalói profil elkészítése. A feladatot a négy foglalkoztatási segítő, valamint a Mécses Egyesület jelenlegi foglalkoztatása keretében meglévő foglalkoztatási formákban az ottani szakemberek közreműködésével valósítja meg az iroda.
 5. Nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés vállalt létszám: 45 fő
 6. Szociális gondozás és ügyintézés vállalt létszám: 45 fő
  Feladat: Segítségnyújtás az elhelyezkedés feltételeinek megteremtésében. Célja a munkavállaláshoz szükséges hivatalos iratok összegyűjtése, pótlása.
  A tevékenységet az iroda dolgozói, valamint a Mécses Egyesület Támogató szolgálata közösen valósítja meg.
 7. Munkahelyen történő betanítás vállalt létszám 45 fő; Munkafolyamat betanítás, Munkahelyi beillesztés támogatása, Akadálymentesítési tanácsadás . Célja, hogy az ügyfél a munkaköréhez tartozó feladatokat a kívánt minőségben és tempóban el tudja sajátítani, munkatársai közé beilleszkedjen.
 8. Utókövetés vállalt létszám 45 fő
  Helyzet- és igényelemzés
  Konzultáció. Konfliktuskezelés, A feladatot az iroda munkatársai végzik.
 9. Egyéb
  Csoportos foglakozások a felmerülő nehézségek megbeszélésére, társakkal való kiértékelésére; Munkavállalói készségek oktatása; Kérdőív kitöltése ügyfelek által – szolgáltatás minősége; Team- és stábülések

Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások

Megfelelő munkalehetőségek, munkakörök feltérképezése vállalás: 50 munkakör felmérése
Munkáltatói profil elkészítése
Álláshirdetések alapján munkáltató megkeresése, a hirdetett állás alkalmasságának vizsgálata. A munkakör mérést a Lantegi mérési módszer alapján külső szakemberek bevonásával szervezi meg az iroda.
A szervezettel kapcsolatba kerülő munkáltatóknál a meglévő munkakörök vizsgálata, új munkakörök kialakítása lehetőségének felmérése.
Beilleszkedés segítése
Egyéb szolgáltatások: Információszerzés, Kapcsolatfelvétel/tájékoztatás, Kapcsolattartás, Akadálymentesítési tanácsadás, Akkreditációs tanácsadás,

Partnereknek., együttműködő szervezeteknek nyújtott szolgáltatások

Együttműködések kialakítása amely segíti a célcsoport elhelyezkedését:
vállalt együttműködések száma: 20. Munkapróba szervezés és kipróbálás, valamint szociális háttér biztosítása ennek az együttműködésnek a célja.