You are hereMunkavállaló életpálya szolgáltatások

Munkavállaló életpálya szolgáltatások

warning: Illegal string offset 'files' in /home/mecses/public_html/munkaero/modules/upload/upload.module on line 281.

Információs szolgáltatások

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
 • Szociális információnyújtás

Tanácsadási (pálya-, és munka-tanácsadási) szolgáltatások

 • Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás
 • Egyéni munkatanácsadás
 • Rehabilitációs tanácsadás
 • Egyéni álláskeresési tanácsadás
 • Pályamódosítási csoportfoglalkozás
 • Újraorientáló csoportos foglalkozás
 • Álláskeresési technikák átadása
 • Álláskereső Klub

Munkahely-keresést-, megtartást közvetlenül támogató szolgáltatások

 • Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés
 • Munkaközvetítés
 • Munkapróba
 • Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás
 • Munkahelymegtartás segítése, utókövetés
 • Munkavállalásra felkészítő és munkavégzést támogató önsegítő csoportok létrehozása és működtetése

Szükséglet-felmérési-, segítő-, fejlesztő szolgáltatások

 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése
 • Egyéni fejlesztési terv
 • Munkavállalói készségek, képességek felmérése
 • A munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása
 • Tanulási képességek és készségek vizsgálata
 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
 • Rehabilitációs mentori szolgáltatás
 • Esetmenedzselés
 • Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás
 • Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás
 • Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás
 • Motivációs csoportos foglalkozás
 • Igényfeltáró csoportos foglalkozás